OPPROP OM DELTAGELSE + FAQ

Velkommen til Palestina-kampanjen (WTP) 15.-21. april 2012

Palestinske ikke-statlige organisasjoner, freds – og menneskerettighetsforsvarere og aktivister ber det internasjonale samfunnet om å bli med oss 15.-21. april på fredsbygging i Palestina, og å utfordre Israels beleiring av de okkuperte områdene. Over 1500 samvittighetsfulle mennesker fra over 15 land er planlagt å ankomme årets WTP-kampanje.

Den første Velkommen til Palestina-kampanjen i desember 2010 brakte 100 personer inn i landet. Under den andre WTP i juli 2011, kjøpte hundrevis av mennesker flybilletter og forsøkte å komme ombord i flyene til Palestina. Israel sendte en svarteliste med 342 deltagere i alderen 9 til 83 år for å hindre dem i å gå omord i flyene, noe som førte til veldige protester på flere internasjonale flyplasser. Israels militære gjorde flyplassen om til et militært område. 127 kvinner og menn ble arrestert på Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv og holdt fengslet i flere dager, mens de insisterte på sin rett til å besøke palestinske venner og familier.

Likevel kom det mye godt ut av dette. Som er resultat av de juridiske prosessene, refunderte mange europeiske flyselskap ikke bare billettene, men måtte også love å ikke gjenta hendelsen. Videre kastet publisiteten lys over Israels forsøk på å nekte besøkene til utlendinger med humanitær og fredelig støtte til millioner av palestinere som lever under okkupasjon. Og, til tross for disse hindringene, kunne mange av aktivistene til slutt delta på aktivitetene som ble arrangert i de okkuperte områdene i den påfølgende uka etter 9. juli.

Med hjelp fra det internasjonale samfunnet, vil vi oppnå vårt mål om fred og frihet og dermed reetablere verdiene og prinsippene som vi som mennesker deler. Vi tror på en global motstandskamp som en metode for å oppnå implementering av internasjonal lov og menneskerettigheter der regjerninger ikke handler. Vi tror at hver eneste av oss kan gjøre en forskjell, og at ingen kan nekte noen tilgang til lidende befolkninger. Vi oppfordrer flere utlendinger å følge de hundrevis som allerede har kjøpt flybillett og kom og hjelp oss å begynne å bygge en skole, jobbe med bønder og delta i kampen for å bringe fred gjennom rettferdighet.

Under følger FAQ (Frequently Asked Questions) om denne kampanjen.
Email: media@palestinejn.org
Nettside: http://palestinejn.org og http://bienvenuepalestine.com

 

Frequently Asked Questions: Welcome to Palestine, 15.-21. april 2012

Hvem reiser til Palestina i uken fra 15. april 2012?
1500-2500 menneskerettighetsaktivister i alderen 9 til 90 år fra over 15 land.

Hvem sendte dem invitasjonen?
Palestinske ikke-statlige organisasjoner, freds- og menneskerettighetsforsvarere, og aktivister på grasrota. Disse danner følgende liste:
Al-Awda Center, Beit Sahour
Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Centre, www.alrowwad-acts.ps
The Alternative Information Center – AIC – www.alternativenews.org
Bil’in Popular Resistance Committee www.bilin-village.org
Friends of Freedom and Justice, Bil’in www.bilin-ffj.org
Handala Center – www.handalla-center.org
Holy Land Trust: www.holylandtrust.org
International Solidarity Movement: www.palsolidarity.org
Les Enfants, le Jeu et l’Education www.ejepal.org
Occupied Palestine and Golan Heights Advocacy Initiative
Palestinian Centre for Rapprochement between People www.PCR.PS
Palestinian Conflict Resolution Center (Wi’am) www.alaslah.org/
Palestine Justice Network www.palestinejn.org
Palestine Solidary Campaigns in many countries
Palestine Solidarity Project www.palestinesolidarityproject.org
Popular Committees in different villages and towns
Siraj Center for Holy Land Studies, www.sirajcenter.org
Youth Against Settlements (Hebron)
The Right to Enter Campaign, www.righttoenter.ps

Hva skjedde under de foregående Welcome to Palestine-kampanjene?
Vi har hatt to kampanjer tidligere: Julen 2010, og juli 2011. I 2010 reiste 100 aktivister til Palestina og var sammen med lokale palestinere for en uke med aktiviteter. Sammen jobbet vi for fred og rettferdighet som vi tror Jesus vil at vi skal gjøre. Vi tilbrakte tid med flyktninger i deres leirer, møtte landsbybeboere som opplever ødeleggelser av sine hjem, landkonfiskering og apartheidmure satt opp på deres land. Vi ba, sang og delte måltider med de marginaliserte, med barn, kvinner og de eldre.

9. juli 2011 sendte vi ut et nytt opprop til utlendinger, for å bli med oss på jubileumsdagen for den Internasjonale domstolen i Haags dom som sier at apartheidmuren og bosettingene er ulovlige. Målet med kampanjen i juli var å få aktivistene til å komme til Palestina uten å måtte presentere deres intensjoner. Mange flyselskaper kansellerte reservasjoner for hundrevis av europeere basert på lister mottatt fra de israelske myndigheter. Israelsk militære gjorde flyplassen om til militært område. Israel sendte en ”svarteliste” med 342 deltakere i alderen 9 til 83år for å hindre dem i å gå om bord på flyene, noe som endte med veldige protester på flere internasjonale flyplasser. 127 kvinner og menn ble arrestert på Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv og satt fengslet i flere dager, mens de insisterte på sin rett til å besøke palestinske foreninger og familier.
Disse hendelsene viste Israels oppførsel for en hel verden:

- Selv om israelsk politi og militære filmet dem under hele arrestasjonen og provosere dem ved flere anledninger (de slo for eksempel en ung kvinne foran de andre frivillige), fikk de ikke ett bilde med voldelig atferd fra Velkommen til Palestina-deltagerne.

- Ikke bare er det en beleiring av Gazastripen, men også en blokade på den andre siden av Palestina. Israel har for mange grusomheter å gjemme, og de vil ikke ha noen solidaritet med palestinerne.

- Den israelske regjerningen og deres støttespillere vil demoralisere palestinerne og utvise dem, ikke la utlendinger vise dem at de ikke er isolerte og at samvittighetsfulle kvinner og menn er klar over deres lidelser og måten det setter rettferdighetens verdier, internasjonal lov og menneskerettigheter i hele verden i fare. Men vi gir oss ikke og vokser.

- Det var også andre gode resultater, til tross for israelske myndigheters brutalitet. For eksempel som et resultat av juridiske prosesser, refunderte ikke bare europeiske flyselskaper flybillettene, men måtte love at slik masseforbud mot boarding ikke skal gjenta seg. Et annet eksempel er at all publisiteten har rettet søkelyset på Israels forsøk på å nekte utlendingers besøk for å gi humanitær støtte til millioner av palestinere som lever under okkupasjonen. Og mange utenlandske aktivister ble med på aktivitetene som fant sted omkring i de okkuperte områdene gjennom uka (9.-15. juli), blant annet solidaritets- og fredsbygging. Vi lærte og tilpasset oss, og vokste fra noen dusin deltagende under den første kampanjen, til et hundretalls deltakende under den andre kampanjen. Nå forventer vi at mer enn 1500 vil reise og delta i denne kampanjen.

Hva tror du? Hva håper du å oppnå?
Vi tror på kraften i den kollektive kampen for å endre urettferdige situasjoner til rettferdige og dermed skape fred. Utlendinger har blitt med i palestinernes kamp for frihet og for fred i de siste tiårene. Denne typen fellesaksjoner har vist seg å være effektiv ved å bringe håp og forandre virkeligheten gjennom aktivitetene over.
Palestinere gjennom det historiske Palestina og i eksil tror på og arbeider for fred basert på rettferdighet og setter sin lit til at med hjelp fra det internasjonale samfunnet vil vi oppnå fred og frihet og gjenopprette de verdier og prinsipper vi deler som mennesker. Vi tror på folkelig motstand som metode til å oppnå implementering av internasjonal lov og menneskerettigheter. Vi tror at hver eneste av oss kan gjøre en forskjell og at ingen kan nekte oss tilgang til et lidende folk.

Palestinere lider ikke bare fra brutaliteten pga okkupasjonen og kolonialiseringen, fra anneksjon av land, fra utkastelse av hele familier og ødeleggelse av hus, men også fra isolering, blir frarøvet deres bevegelsesfrihet og fra åpne og ærlige besøk fra det internasjonale samfunnet.

Mennesker fra hele verden vil vise solidaritet med palestinernes motstandskamp ved å observere og følge internasjonal lov av landreklamasjon, utdannelse og fredsbygging i en god atmosfære.

Vil israelske myndigheter tillate oss innreise?
Israel, den okkuperende myndigheten, er bundet av internasjonale avtaler ved å ikke hindre utlendinger innreise ved deres grenseoverganger. Israelske myndigheter prøver imidlertid å nekte innreise, ulovlig i følge internasjonal lov, og det finnes mange eksempler på slike innreiseforbud. Resiprositet mellom land krever at ingen innbyggere fra nasjoner med diplomatiske bånd til Israel skal kunne nektes innreise bare for at de ønsker å besøke Palestina. Innreise til Palestina gjennom Ben Gurion flyplass av hundrevis av mennesker over en 48-timersperiode, vil sende en beskjed om at vi vil at Israel skal anerkjenne den menneskelige retten det er å reise til Palestina av de som ønsker å besøke oss. Se “Right to Enter Campaign” at http://www.righttoenter.ps/ . Hvordan man oppfører seg på grensen er selvsagt et individuelt valg basert på en grunnleggende innsats for å påvirke en endring i Israels ulovlige atferd. Mange grupper har bestemt seg for å utfordre det udemokratiske og tilfeldige praksisen ved innreiseforbud.
Israel har ødelagt den eneste palestinske flyplassen, bygget med penger fra Europa. Som et resultat av dette, har vi ingen andre muligheter enn å komme inn gjennom israelsk sikkerhetskontroll, selv om vi bare ønsker å besøke våre palestinske venner. Vi er pasifister og vil ikke ha noe farlig med oss i bagene. Vi oppfordrer våre folkevalgte og vår regjerning å sørge for at vi får en normal og ordentlig behandling i forbindelse med vår ankomst på Ben Gurion flyplass, som israelske borgere får når de kommer til våre land.
Vi fordømmer blokaden av Gaza, men Israel har opprettet en annen blokade, like uutholdelig, og om ikke mer svikefull, på de palestinske territoriene på Vestbredden. Her nektes mennesker innreise uten grunn, reisende trakasseres på rasistisk vis, ofte i timevis for deres arabiskklingende navn og deres planer om å besøke steder som Betlehem, og stiller den spørsmål som ikke har noe med sikkerhet å gjøre, som navnet på deres besteforeldre, deres religion eller hvor mye arabisk de kan.

Hva kan gjøres i forkant av de som befinner seg i utlandet?
La alle dine vener og kontakter få vite om dette arrangementet og spre ordet. Du kan også selv skrive til media. Om du reiser, burde du skrive til Utenriksdepartementet for å informere dem og kreve at de legger press på Israel å tillate di og andres ankomst. Men også de som ikke reiser kan skrive brev. Under følger et utkast til brev:
Kjære…
Jeg kommer til å reise til Israel/Palestina 15. april sammen med hundrevis av andre utlendinger fra over 15 land, for å delta på fredsbyggende tiltak sammen med palestinere på steder som Betlehem, Jerusalem og Jordandalen. Israel har tidligere brukt timer på å utspørre utlendinger, inkludert innbyggere fra vårt land, og mange ganger nektet dem innreise fordi de ønsker å besøke og jobbe med palestinere. Diplomatiske protokoller krever gjensidighet og respekt for vårt lands pass. Herved spør vi dere om å kontakte israelske myndigheter og kreve at vår delegasjon slippes inn, slik israelske innbyggere får komme inn i vårt land. Jeg ber dere om å informere oss om svaret dere får fra de israelske myndighetene.
Navn og adresse

Hva kan lokale grupper og aktivister gjøre før arrangementet?
Lokale grupper kan enten støtte eller være med å sponse arrangementet og bli registrert som en partnergruppe. Men uansett burde alle grupper og enkeltindivider rekruttere frivillige (vi har et behov for 100-200 frivillige). Vi har workshops for frivillige for å gi dem nødvendig trening. Frivillige kan hjelpe til med lokal støtte, hjelpe til med logistikken og med mediearbeidet.

Hva er retningslinjene/forventningene til deltagere og frivillige?
- Vårt opprop gjelder for alle palestinere, ikke kun de på Vestbredden, på Gazastripen og Jerusalem, men også de innenfor den grønne linjen og spesielt flyktingene. Det er en enhet i den palestinske saken som ikke kan brytes.
- Gruppens oppgave er større en bare prosjektet, og involverer gjentatte forsøk på å bringe palestinere og internasjonale sammen for å få en slutt på apartheid og etnisk rensing.
- Planleggingskomiteene reflekterer det palestinske mangfoldet, det være seg politisk, sosialt eller geografisk mangfold. Hver av oss er enige om å ikke prøve å presse eller influere arbeidet i retning av en bestemt politisk, sosial eller geografisk enhet. Dusinvis av organisasjoner, lokallag, faktisk alle politiske fraksjoner støtter initiativet, og vi er enige om å jobbe sammen om dette. Så, vi vil bære palestinske flagg, ikke fraksjonsflagg.
- Ingen beskjeder fra media eller annen kommunikasjon vil tillates å promoter én politisk, sosial eller geografisk gruppe. All mediakommunikasjon må koordineres med mediakomiteen.
- Gjensidig respekt mellom alle frivillige og deltagere er forventet (både lokalt og internasjonalt). Vi må også respektere kulturelle og religiøse normer, og respektere avgjørelser fra komiteen.
- Vi fastholder en ikke-voldelig tilnærming blant oss selv og mot israelske apartheidsoldater. Vi holder oss også til andre regler og avgjørelser tatt av organisatorene for de planlagte arrangementene på de forskjellige stedene.
- Vi forstår at disse initiativene er fredlige former for motstand og annen fredsbyggende innsats. Men vi forstår også at det alltid vil være en risiko for usivilisert reaksjoner fra israelske soldater og settlere.

Hva vil det koste for deltagere fra andre land?

Utlendinger betaler for flybilletten (burde koordineres med lokallag slik at dere kan få rabatter), kost og losji, transport og andre lokale reiseutgifter (rundt 30 euro/dag). All logistikken vil bli tatt hånd om mot slutten av oppholdet, inkludert henting fra flyplassen. Man vil innlosjeres hos familier, på hosteller og forskjellige NGO, alt arrangert av lokalkomiteer.
For mer informasjon, besøk http://www.BienvenuePalestine.com og palestinejn.org
Mail oss på info@palestinejn.org
Kom og bli med, rekrutter andre, publiser i alle kanaler, benytt sosiale medier. Du kan også hjelpe å organisere delegasjoner fra ditt eget lokalsamfunn.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>